Viktig påminnelse fra de tre musketerer når det gjelder solidaransvar og lån i banken

«en for alle og alle for en».

Mellom dere har dere kanskje en avtale om å ha 50% av lånet hver. Dere eier 50% av eiendommen hver og dere tenker at 50% av lånet er deres ansvar.

I de aller fleste låneavtaler hos banken undertegner en på solidaransvar. Dette innebærer at begge eller alle er ansvarlig for hele gjelden, altså 100%. Avtalen dere imellom er selvsagt fremdeles gyldig mellom dere, men mellom dere og banken er avtalen en annen. Banken kan ved solidaransvar velge hvem de først skal kreve pengene av, eventuelt alle samtidig.

For å sette dette på spissen kan du risikere å måtte betale 100% av lånet til banken, hvis din medlånetager ikke betaler. Hvis medlånetager ikke betaler banken betyr det som oftest at også du vil ha vanskeligheter med å kreve pengene tilbake gjennom regress.

Regresskrav er det kravet du har mot medlånetager for den delen av lånet dere imellom var enige om at han/hun skulle betale.

Hvis lån misligholdes sendes ofte slike krav til innkreving. I denne prosessen kan banken velge om de går mot en eller alle samtidig. For det tilfelle banken kjører sak mot alle samtidig vil hver enkelt sak være for 100%. Hvis da en av lånetagerene betaler så vil alle krav reduseres med dette beløpet og videre vil 100% av restkravet kreves dekket av alle.

Enklere forklart. Når du betaler 1000,- er det frigivende 1000,- for alle lånetagere, overfor banken. Du kan altså ikke frigi deg ved å betale 50% av kravet som er din del av eiendommen. De resterende 50% må også betales til banken, deretter må DU kreve din medlånetager for det du har betalt for «mye». Banken er da ikke lenger involvert.

Går et slik lån til inkasso og inkassosalærer og/eller gebyrer påløper er dere derimot ikke solidarisk ansvarlig for hverandres kostnader. En er hver og en personlig ansvarlig for de kostandene som er tilknyttet innkrevingen mot en selv.

Dette innebærer at du er frigitt dine forpliktelser hvis du betaler 100% av lånet og kostandene som er påført innkrevingen mot deg. Du trenger altså ikke betale kostandene som er påført innkrevingen mot dine medlånetagere. Derimot vil en pant i eiendommen hvor du er medeier ikke slettes så lenge kostnader gjenstår. Dette innebærer at eiendommen fremdeles står som sikkerhet for de ubetalte kostnadene din medlånetager er ansvarlig for.

Har du behov for en inkassoavtale?

Kontakt oss i dag!

I Aragorn Finans mener vi at inkasso fremdeles er et håndarbeid, og vi jobber aktivt med alle saker til fordel for både deg som kunde og for skyldner. Av oss får du en skreddersydd tjeneste som håndterer alle aspekter av prosessen rundt inkasso på best mulig måte. 

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.