Kan du faktisk ikke betale, eller vil en undersøkelse hos Namsfogd vise du har verdi/evne?

Utleggbegjæring:

Tvangsfullbyrdelse av utestående gjøres der frivillig oppgjør ikke har funnet sted. Utlegg gjennom Namsfogden er et viktig ledd i dette og gjøres ved at det sendes en begjæring om utlegg.

Utgangspunktet er at en ikke burde sende begjæring til Namsfogden hvis skyldner er konstatert insolvent, da dette vil påføre saken unødvendige kostnader.

Med insolvent menes at en ikke evner å betjene sin gjeld.

Ved vurdering av insolvens vil det kunne være avgjørende at en besitter verdi (bolig, hytte, bil), selv om det er overbeheftet per nå, kan kreditor ønske sikring i eiendom for fremtiden.

Det er ikke skyldner som vurderer sin egen insolvens. Differansen i hva skyldner selv mener de evner og hva som faktisk er evnen til å betale kan være betydelig.

Hvis Namsfogden vurderer det slik at skyldner har verdi, eller evne til å betale kan kravet sikres ved at det nedlegges pant i eiendom og/eller løsøre (bil, båt), det kan også nedlegges utleggstrekk (trekk i lønn).

Det må foreligge et tvangsgrunnlag for å sende begjæring om utlegg.

Uomtvistede krav kan sendes direkte til Namsfogd etter varsel.

Alminnelig begjæring om utlegg sendes på tvangsgrunnlag som bl.a. Dom/Fraværsdom, Kjennelse, Forlik og Gjeldsbrev.

Er det ikke tvangsgrunnlag som nevnt over og det er tvist på kravet må saken først behandles i forliksrådet.

Har du spørsmål om tvangsinndrivelse eller trenger bistand, ta kontakt på post@aragornfinans.no.

Har du behov for en inkassoavtale?

Kontakt oss i dag!

I Aragorn Finans mener vi at inkasso fremdeles er et håndarbeid, og vi jobber aktivt med alle saker til fordel for både deg som kunde og for skyldner. Av oss får du en skreddersydd tjeneste som håndterer alle aspekter av prosessen rundt inkasso på best mulig måte. 

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.