Har du mottatt et krav?

Har du mottatt et inkassovarsel?

Inkassovarsel er en purring hvor du informeres om at utestående blir sendt til inkasso hvis kravet innen forfall på varselet ikke blir betalt. Kravet er enda ikke blitt et inkassokrav.

Har du mottatt en betalingsoppfordring?

Hvis du har mottatt en betalingsoppfordring er utestående oversendt til inkasso. Kravet er nå et inkassokrav og det kan være tillagt inkassosalærer. Dette kravet bør betales så snart som mulig for å unngå videre påløp av renter og mulige kostnader.

Hva gjør jeg nå?

Kan du betale innen betalingsfristen oppgitt i brevene anbefales du å betale brevet i sin helhet. Da faller kravet bort og inkassokravet slettes.

Kan du ikke betale innen forfall anbefales du å ta kontakt med Aragorn Finans AS for å se på mulige løsninger.

Trenger du kopi av brev/faktura?

Ta kontakt med oss direkte på:

https://aragornfinans.no/kontakt-oss/

E-post: post@aragornfinans.no

Tlf: 21896300