Depositum – Før og etter leieforholdet

Hva er depositum?

Et depositum er de pengene utleier ber om som sikkerhet for betaling av leie, skader mv. Leietager stiller sikkerhet gjennom å sette av et avtalt pengebeløp på en egen depositumskonto.

Avtale om depositum:

Depositum skal avtales senest samtidig med leieavtalen. Depositum er dermed ikke noe utleier kan kreve i etterkant av inngått leieavtale.

Størrelsen på depositumet (sikkerheten):

Størrelsen på depositumet avtales mellom leietager og utleier. Loven setter likevel en begrensing på inntil 6 måneders husleie (strøm og andre utgifter er ikke regnet med i dette, altså er grensen 6 måneder med ren husleie).

For studentskipnader, som benytter seg av muligheten til å opprette en felles deponeringskonto, er derimot grensen på inntil 3 måneders husleie. (Avgrensningen omfatter ikke muligheten til også å kreve 3 måneders forskuddsleie som til sammen da vil utgjøre 6 måneders leie).

Grensen på henholdsvis 6 og 3 måneder er derimot ikke til hinder for en avtale om et lavere depositum (eks 2 måneder).

Egen konto / depositumskonto:

Sikkerheten skal settes på en egen konto, også kalt depositumskonto. Konto skal være i leietagers navn med vanlige rentevilkår. Renter skal også tilfalle leietager (unntak eksisterer for studentskipnader).

Utleier er ansvarlig for å betale eventuelle kostnader/gebyr til banken for opprettelse av en slik depositumskonto.

Utleier skal opprette en konto for hvert leieforhold og kan ikke kreve betaling til utleiers konto (depostum skal alltid betales til depositumskonto og ikke andre typer konto).

Det er unntak for reglene om egen konto for hvert leieforhold for studentskipnader.

Med unntak av rentene som utleier ensidig kan kreve utbetalt kan verken leietager eller utleier disponere over depositumet så lenge leieforholdet varer. Dette innebærer at depositumet blir stående som sikkerhet gjennom hele leieforholdet og frem til oppsigelse eller avtalt sluttdato.

Avslutning av leieforholdet – hva skjer med sikkerheten?

Ved avslutning av leieforholdet er det som hovedregel en avtale mellom partene som bestemmer hva som skjer med sikkerheten.

Når leieforholdet er avsluttet vil utleier og leietager sammen akseptere at banken utbetaler ihht en avtale mellom partene. (Eks kan det være utestående leie som skal dekkes med depositumet, eller leietager skal få tilbakebetalt hele depositumet).

Hvis det er skade på leiligheten eller det er uenighet om utestående husleie kan dette medføre uenighet om fordeling av utbetalingen.

For det tilfelle depositumskonto er i samme bank som konto for innbetaling av leie kan utleier kreve depositum til dekning av utestående leie. Dette krever dog dokumentasjon fra utleier. Leietager blir også varslet om utbetaling. Leietager kan stoppe utbetalingen gjennom rettslig tiltak mot utleier (frist for dette er 5 uker fra varslet og må dokumenteres overfor banken).

Rettslig tiltak:

Hvis leietager er uenig i utbetalingen av depositumet til utleier kan det uttas rettslig tiltak. Med rettslig tiltak regnes forliksklage, sak til husleietvistutvalget eller stevning til tingretten (forutsetter at vilkår er til stede).

Hvis leietager og utleier ikke har blitt enig om en fordeling kan også leietager kreve depositumet utbetalt etter opphør av leieforholdet.

Et krav om utbetaling fremsettes overfor banken og banken varsler utleier. Hvis utleier ønsker å stoppe utbetalingen må de foreta et rettslig tiltak, som eks en forliksklage (fristen er 1 måned).

Blir rettslig tiltak iverksatt av en av partene blir beløpet sperret på konto til tvisten er avklart.

Har du behov for en inkassoavtale?

Kontakt oss i dag!

I Aragorn Finans mener vi at inkasso fremdeles er et håndarbeid, og vi jobber aktivt med alle saker til fordel for både deg som kunde og for skyldner. Av oss får du en skreddersydd tjeneste som håndterer alle aspekter av prosessen rundt inkasso på best mulig måte. 

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.