Uncategorized

Hvordan kan du kreve inn penger som privatperson, enkeltmannsforetak eller aksjeselskap?

  • Har du penger utestående og lurer på hva du kan gjøre?

Det er ikke alltid det er så lett å kreve pengene tilbake fra nære relasjoner, kunder, leietaker eller kanskje et firma. Ofte kan det føles bedre og lettere å få bistand av noen som vet hvilken rettigheter en har og hvordan en skal gå frem.

Det er forskjell på om du ikke får tilbakebetalt fordi den som skylder deg ikke kan betale, er insolvent og de tilfeller hvor den som skylder deg penger er uenig.

Hvis den som skylder penger hevder ikke å ha mulighet til å betale kan dette overprøves hos Namsfogden. En kan sikre kravet og eventuelt forsøke tvangsinndrivelse eller forhandle frem nedbetalingsordninger. Se også artikkel om insolvens her: https://aragornfinans.no/2019/09/03/kan-du-faktisk-ikke-betale-eller-vil-en-undersokelse-hos-namsfogd-vise-du-har-verdi-evne/

Hvis det er uenigheter må disse klargjøres. Klargjøring kan skje gjennom samtaler/forhandlinger eller rettslig avgjørelse. Blir en ikke enige kan en ta ut en forliksklage for å få dom og med det tvangsgrunnlag. Hvis en får dom/rettsforlik/kjennelse kan en sende kravet til namsfogden og få pant/ trekk i lønn eller på annen måte bistand til å dekke kravet gjennom tvang.

Se mer informasjon om utlegg/ pant her: https://aragornfinans.no/2019/09/17/utleggspant-kan-kreditor-fa-krav-i-din-bolig-hvis-du-ikke-betaler/

Mer om lønnstrekk her: https://aragornfinans.no/2019/09/10/trekk-i-lonn-hva-er-det-og-hvem-far-vite-om-det/

Ta kontakt for en samtale eller for en vurdering av ditt krav.

E-post: post@aragornfinans.no

Tlf: 21896300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s