Uncategorized

Krav under kroner 250 000 er fra 01.07.2020 å regne som småkrav.

Verdigrensene i tvisteloven er endret med virkning fra 1. juli. Blant annet er grensen for småkravsprosess økt fra tidligere å være kroner 125 000 til nå å være kroner 250 000.
Se tvisteloven § 10-1 2 ledd bokstav a.

Taket for erstatning av sakskostnader i småkravsprosess er oppjustert fra kr 25 000 til kr 50 000.
Se tvisteloven § 10-5 2 ledd.

Ankegrensen i tvisteloven § 29-13 fordobles til kr 250 000.

Lovendringen medfører også at verdigrensene knyttet til forliksrådsbehandling endres.
Se. tvisteloven § 6-2 2 ledd bokstav a.

Endringsloven hadde ikrafttredelse den 1. juli, men det er fastsatt nærmere overgangsregler om skjæringstidspunktet for den enkelte sak.

Les endringsloven på lovdata.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s