Uncategorized

Skal du bruke eller spare feriepengene i år?

I disse korona-tider er det mange som har en annerledes sommer i møte. Mange som vanligvis tar seg en utenlandsferie skal kanskje feriere i Norge eller ikke i det hele tatt.

Mange er permittert eller har økonomiske utfordringer som følge av koronatiltak.

Uansett hvilken situasjon en nå er i, har en rett på feriepenger som er opparbeidet i fjor.

Feriepenger skal iht ferieloven utbetales i forbindelse med ferieavvikling, men normalt utbetales pengene i juni.

Når du nå mottar feriepenger, bør disse brukes eller skal de spares?

Hvis pengene skal brukes, hva bør de brukes på?

Her følger noen tips og råd en kan bruke til å vurdere bruken av feriepengene sommeren 2020.

Husk at en ikke opparbeider seg feriepenger for neste år hvis en er permittert eller arbeidsledig.

  • Hvis ønsket er å ta en bedre ferie neste bør en kanskje begynne å spare allerede nå.

Husk at det fremdeles påløper renter på utestående gjeld.

  • Hvis gjelden kan innfris tidligere vil en kunne spare mye penger på renter en slipper å betale.

Hvis en skal en feriere i Norge eller kanskje i Danmark bør en huske på:

  • Sett opp et budsjett
  • Planlegg ferien ut ifra oppsatt budsjett
  • Ikke glem at penger en bruker underveis på ferien også bør inngå i budsjettet (eks restaurantbesøk).

Skal hele ferieavviklingen for 2020 være på sommeren, eller skal noen feriedager benyttes på høsten/vinteren?

  • Hvis en skal ha ferie senere bør en budsjettere med dette. Sett av feriepenger som skal brukes senere.

Uansett om du skal feriere eller ikke, bruke alle feriepengene eller ikke, så ønsker vi i Aragorn Finans AS alle en riktig god sommer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s