Uncategorized

Corona krisen – betalingsproblemer

Det er i disse dager mange endringer og tiltak som påvirker samfunnet og det norske folk. Mange opplever at tiltakene som er iverksatt i Norge har stor påvirkning på økonomien.

Gjeld og forfalte faktura blir likevel ikke borte, og dette kan medføre en stor usikkerhet for mange.

Vår oppfordring til alle med betalingsproblemer er å ta kontakt.

Ta kontakt med en gang, det er ikke vits å vente til Corona krisen er over.

Vi kan bistå med råd og nedbetalingsavtaler. Vi kan ikke slette krav, men vi kan sammen se på løsninger. Du kan få kontroll på gjelden og en plan for hvordan dette skal nedbetales fremover.

Har du spørsmål om nedbetaling, utsettelser, eller andre problemstillinger i denne situasjonen ta kontakt.

post@aragornfinans.no

www.aragornfinans.no

Tlf: 21896300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s