Uncategorized

Tar du sjansen på at det går greit? (håndverkerkontrakt)

Forbrukerrådet viser i 2019 til en undersøkelse hvor 2/5 ikke benytter en kontrakt når de engasjerer håndverker.


Uansett om du er privatperson(forbruker), enkeltpersonforetak eller et annet type selskap bør alle avtaler nedtegnes med en skriftlig kontrakt.
Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige, men det er vanskeligere å dokumentere hva dere ble enige om i ettertid, hvis det ikke er nedtegnet.

Les mer her: https://aragornfinans.no/2019/07/10/test-4/

Som forbruker er du beskyttet av håndverktjenesteloven fra 1989. Det er ikke mulig å avtale vilkår som er mer ugunstige for forbrukeren enn det som følger av loven.
Er avtalen inngått mellom to selskap, eks en entreprenør og en underentreprenør er disse ikke beskyttet av det samme lovverket. For næringsdrivende er det utarbeidet standardavtaler (NS) som kan anbefales å benytte. I alle tilfeller anbefales det at avtalene inngås skriftlig.

Tilbud og aksept er tilstrekkelig for å ha en bindende avtale, men for nedtegnelse i en kontrakt bør en også inkludere flere punkter enn selve beskrivelsen av arbeidet og pris.
En bør bl.a. inkludere:

  • Tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse
  • Eventuelle dagbøter for forsinkelse
  • Tilleggsarbeid og kostnad
  • Krav på dokumentasjon ved ferdigstillelse
  • Opprydding
  • Mv.
    Hva gjør en hvis det allerede er konflikt og en ikke har en undertegnet kontrakt?
    Avtalen er inngått selv om den ikke er nedtegnet. Oppgaven din blir derfor å fremskaffe den dokumentasjonen du har, herunder SMS, e-poster, fakturakopier mv.

Ta kontakt hvis du trenger bistand til å kreve inn utestående faktura.


Aragorn Finans AS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s