Uncategorized

Bedratt og erstatningsansvarlig. (BankID)

Du stoler på samboeren/ektefellen. Dere har kanskje felles økonomi. Dere kjenner hverandres passord på telefon. Dere sitter ofte sammen og bruker pc, kanskje betaler dere regninger sammen eller ved siden av hverandre. – Du blir ansvarlig for bankens tap.

Når du signerer for BankID, signerer du også på betingelsene for å benytte denne. BankID er personlig og skal oppbevares utilgjengelig for andre. Der hvor BankID med kodebrikke og passord gjøres tilgjengelig for andre gjennom uaktsomhet kan du bli erstatningsansvarlig.

Kan det bevises erstatningsbetingende uaktsomhet er rettspraksisen på området klar. Eier av BankID og den som har opptrådt uaktsomt blir erstatningsansvarlig overfor banken.

Se. Bla Gulating lagmannsretts avgjørelse 2019-05-15. LG-2018-151437

I saken for Gulating lagmannsrett satt mannen ved siden av vedkommende og kunne se det personlig passord når dette ble tastet inn.

«Etter lagmannsretten syn har ankende part i dette tilfellet ikke opptrådt med tilstrekkelig aktsomhet ved bruk av sin nettbank og BankID i forhold til den risiko som ligger for misbruk av denne type personlig informasjon. Selv om hun ikke har latt sin samboer bruke hennes nettbank eller opplyst til han hva hennes BankID-passord var, har hun ikke tatt nødvendige forholdsregler for å sikre at han ikke kunne gjøre seg kjent hennes BankIDpassord»

Det fremgår av denne avgjørelsen at en må ta nødvendige forhåndsregler ved å snu seg vekk, skjule passordet eller andre tiltak som ikke gjør passordet synlig for andre, også samboer og/eller ektefelle.

Denne avgjørelsen var en motsetning til en i Borgarting lagmannsrett noe senere, se 2019-12-10. LB-2018-192525.

Her var det derimot ikke påvist en erstatningsbetingende uaktsomhet som var grunnen til at vedkommende ikke ble dømt til erstatningsansvar.

Bevisbyrden ligger på banken. Det er likevel slik at politiavhør og parforklaringer kan benyttes fra en eventuell straffesak, også i den sivilrettslige konflikten om erstatningen.

Ta forhåndsregler ved benyttelse av BankID. BankID er det samme som din signatur. Du vil ikke la noen andre utgi seg for å være deg ved å tillate at det signeres med ditt navn på dokumenter. Ikke la noen signere for deg med BankID.

Tips:

  • Ikke ha samme passord som benyttes til eks e-post eller telefon.
  • Bytt passord ofte, særlig hvis noen har sett deg bruke BankID.
  • Trenger du hjelp gå direkte til banken.
  • Oppbevar kodebrikken et trygt sted
  • Har du BankID på mobilen bør mobilen ha et trygt passord og den bør ikke lånes bort.
  • Ikke skriv ned passordet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s