Uncategorized

Ansvarlig selskap (ANS og DA) – et ubegrenset personlig ansvar.

Se også artikkel om ENK her: https://aragornfinans.no/2019/10/16/enkeltpersonforetak-betyr-storre-personlig-risiko/

I motsetning til et enkeltpersonsforetak er det ved ansvarlig selskap to eller flere eiere/deltagere.

Deltagerne har samlet eller delt opp et personlig ansvar for bedriften. Dette vil si at på samme måte som ved et ENK er den personlige økonomien til deltageren sikkerhet for økonomien til selskapet.

Hovedforskjellen på et ANS og et DA er andelen av selskapet en står personlig ansvarlig for.

I et ANS er det solidarisk ansvar. Med solidarisk ansvar vil det si at alle deltagerne kan kreves for 100% av gjeld. Det er så opp til deltagerne å gjøre opp imellom seg selv i ettertid.

I et DA er det som selskapsnavnet indikerer et delt ansvar. Her er du personlig ansvarlig for den % andel som er din egen.

En viktig til å bite seg merke ved for det tilfellet gjeld blir misligholdt er at inkassokostander og/eller gebyrer følger personen som blir innkrevd og kan påløpe flere ganger.

Som et eksempel: I en sak mot et DA, hvor det er to deltagere, kan føres en sak mot selskapet og en sak per av deltagerende. Dette vil si at kostnader kan tillegges en gang per sak og blir da totalt 3 ganger i gitte eksempel.

Les mer om selskap og ansvar på http://www.aragornfinans.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s