Uncategorized

Enkeltpersonforetak betyr større personlig risiko.

Når du oppretter og driver et enkeltpersonforetak (ENK) står du personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Det vil si at der hvor selskapet skylder penger, kan dette kreves i dine personlige eiendeler og fra din personlige økonomi.

I de tilfeller der selskapet (ENK) slettes og avvikles vil det ikke redusere det personlige ansvaret du som innehaver sitter igjen med. For selskap som går dårlig kan det bety at innehaveren sitter igjen med en gjeld den er ansvarlig for i lang tid etter selskapet er slettet.

På en annen side kan det medfører mindre risiko for andre selskap, som ønsker å inngå avtaler med et ENK, fordi det i tillegg er en sikring i vedkommende, innehavers personlige økonomi.

Det er en del fordeler i forbindelse med opprettelsen av ENK. Bla er det ingen kapitalkrav og registrering av selskapet er kostnadsfritt. Derimot advares det mot å ta denne risikoen for lett hvis selskapet skulle pådra seg høy gjeld. Du har med det også en større risiko for å gå personlig konkurs da firma og innehaver er samme juridiske enhet.

Når selskapet og innehaver er samme juridiske enhet innebærer det også at rettslige tiltak blir stilt mot innehaver personlig. Det er derfor innehaver som er part i en konflikt. Dette skiller seg vesentlig fra aksjeselskap hvor selskapet er sin egen separate juridiske enhet.

Derimot kan bl.a. styremedlemmer holdes personlig ansvarlig også i aksjeselskap, men det forutsetter at vilkårene for styreansvar er til stede. Mer om dette kommer på www.aragornfinans.no under artikler.

1 thought on “Enkeltpersonforetak betyr større personlig risiko.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s