Uncategorized

Utleggspant: Kan kreditor få krav i din bolig hvis du ikke betaler?

Namsfogden kan gi kreditor pant i din bil, båt eller bolig mv. ved begjæring om utlegg.

Hva innebærer så det at noen er gitt pant i din eiendom?

Hvis Kreditor har fått pant, blir det nå tvangssolgt?

Utleggspant er et mulig resultat av avholdt utleggsbegjæring. Utleggspant betyr at det er gitt en heftelse/krav som blir tinglyst på din eiendom/ i bil mv.

Slik pant innebærer at kreditor har krav på betaling/oppgjør før deg ved eventuelt salg.

Det gir også kreditor anledning til å begjære tvangssalg. Det er ingen automatikk i at eiendelen blir tvangssolgt fordi det er gitt pant, men det er gitt anledning til å begjære tvangssalg.

Panteheftelsen er ment som en sikring eller garanti for oppgjør. Hvis det ikke betales vil kreditor være sikret ved at du ikke kan selge eiendeler uten at kreditor må få betaling først.

Det gir også kreditor anledning til å selge eiendelene gjennom begjæring om tvangssalg, hvis ikke oppgjør finner sted på annen måte.

Pantet blir gitt for å sikre det ubetalte, på samme måte som banken gjør når du søker boliglån.

Utleggspant kan kombineres med utleggstrekk/lønnstrekk.

1 thought on “Utleggspant: Kan kreditor få krav i din bolig hvis du ikke betaler?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s