Uncategorized

Trekk i lønn – Hva er det og hvem får vite om det?

Utleggstrekk:

Hvis en du skylder penger til(kreditor) har fått utleggstrekk i din lønn innebærer det at din arbeidsgiver trekker deg i lønn og betaler direkte til kreditor!

Din arbeidsgiver får beskjed ved brev fra Namsfogd om plikten til å trekke fra din lønn og utbetale til kreditor FØR du får resterende utbetalt som lønn.

Utbetalingen av utleggstrekk, og at du i det hele tatt har dette, er taushetsbelagt informasjon og det er i utgangspunktet kun lønningskontoret og/eller den som blir ansvarlig som skal vite om et slikt trekk.

Hvis din arbeidsgiver ikke utbetaler trekk iht. pålegg fra Namsfogd kan de risikere selv å bli økonomisk ansvarlig. Manglende utbetaling i trekk kan med det medføre rettslig tiltak mot arbeidsgiver.

Utleggstrekk nedlegges av Namsfogd etter mottatt begjæring om utlegg. Namsfogden vurderer om utleggstrekk er mulig. Namsfogden benytter fastsatte satser for forbruk og eventuell oversendt informasjon de mottar fra deg.

Utleggstrekk kan nedlegges for 2 år av gangen.

Utleggstrekk eller lønnstrekk er et mulig resultat av avholdt utleggsbegjæring og kan nedlegges alene eller sammen med annen sikring, eks utleggspant.

Hvis hele gjelden blir betalt skal utleggstrekk avsluttes og både Namsfogd og din arbeidsgiver skal bli opplyst om stopp.

Ta kontakt for mer informasjon om lønnstrekk eller andre spørsmål.

1 thought on “Trekk i lønn – Hva er det og hvem får vite om det?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s