Uncategorized

Kan du faktisk ikke betale, eller vil en undersøkelse hos Namsfogd vise du har verdi/evne?

Utleggbegjæring:

Tvangsfullbyrdelse av utestående gjøres der frivillig oppgjør ikke har funnet sted. Utlegg gjennom Namsfogden er et viktig ledd i dette og gjøres ved at det sendes en begjæring om utlegg.

Utgangspunktet er at en ikke burde sende begjæring til Namsfogden hvis skyldner er konstatert insolvent, da dette vil påføre saken unødvendige kostnader.

Med insolvent menes at en ikke evner å betjene sin gjeld. Les mer om insolvens på: https://aragornfinans.no/2019/05/31/informasjon-og-artikler/

Ved vurdering av insolvens vil det kunne være avgjørende at en besitter verdi (bolig, hytte, bil), selv om det er overbeheftet per nå, kan kreditor ønske sikring i eiendom for fremtiden.

Det er ikke skyldner som vurderer sin egen insolvens. Differansen i hva skyldner selv mener de evner og hva som faktisk er evnen til å betale kan være betydelig.

Hvis Namsfogden vurderer det slik at skyldner har verdi, eller evne til å betale kan kravet sikres ved at det nedlegges pant i eiendom og/eller løsøre (bil, båt), det kan også nedlegges utleggstrekk (trekk i lønn).

Det må foreligge et tvangsgrunnlag for å sende begjæring om utlegg.

Uomtvistede krav kan sendes direkte til Namsfogd etter varsel.

Alminnelig begjæring om utlegg sendes på tvangsgrunnlag som bl.a. Dom/Fraværsdom, Kjennelse, Forlik og Gjeldsbrev.

Er det ikke tvangsgrunnlag som nevnt over og det er tvist på kravet må saken først behandles i forliksrådet.

Har du spørsmål om tvangsinndrivelse eller trenger bistand, ta kontakt på post@aragornfinans.no

1 thought on “Kan du faktisk ikke betale, eller vil en undersøkelse hos Namsfogd vise du har verdi/evne?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s