Uncategorized

Tvangssalg: Du kan miste bil, båt, hytte og bolig hvis gjeld ikke betales!

Alle som har pant i dine eiendeler kan i utgangspunktet begjære tvangssalg, forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt.

Prioritetsystemet ved pant gjør seg gjeldende ved salg, herunder tvangssalg. Med prioritet menes den plasseringen du har i panterekkefølgen. Førstemann til mølla har best prioritet.

For å igangsette tvangssalg må kreditor vurdere dens mulige dekning ut ifra sin plassering i listen over panthavere, og hvor mange som skal få betalt før den selv.

Der boliglånet er den gjeld som er misligholdt vil dekningprinsippet som regel være oppfylt. Banken med boliglånet har som regel førsteprioritet ved pantsettelse og er med det sikret helt eller delvis oppgjør ved salg.

I realitet trenger den kreditor som ønsker å begjære tvangssalg kun å få 1,- til dekning for å kunne begjære tvangssalg. Selv om dette kanskje ikke er det mest hensiktsmessige.

Dekningprinsippet medfører at en kreditor som ikke vil få helt eller delvis oppgjør ved tvangssalg (fordi de er for langt bak i lista) ikke kan begjære tvangssalg på nåværende tidspunkt.

Det at en kreditor ikke oppfyller dekningprinsippet i dag endrer ikke prioriteten eller pantet. Etter at annen gjeld er betalt og redusert vil samme kreditor på et senere tidspunkt kunne få dekning ved salg og med det oppfylle vilkåret for tvangssalg.

For informasjon om ytterligere krav og mer om tvangssalg ta kontakt på Post@aragornfinans.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s