Uncategorized

Kan du ikke betale gjeld? – Er du insolvent eller bør budsjettet vurderes på nytt?

Definisjonen på insolvens, som følge av konkursloven § 61 er når
1. du ikke kan betale dine forpliktelser(gjeld/regninger) etter hvert som de(t) forfaller, og
2. gjelden din overstiger verdien av dine eiendeler.

Når det skal vurderes om du kan betale dine forpliktelser er det ikke kroner igjen på konto på slutten av mnd som er avgjørende, men inntekter mot nødvendige kostnader.

Namfogden benytter livsoppholdssatser i sine vurderinger.

Satsen for enslig skyldner er i 2019 på 8 874,- opp med litt over 200,- fra 2018.

Se mer om livsoppholdssatser her: https://www.regjeringen.no/…/g…/livsoppholdssatser/id691824/

Hvis du eier en bolig, hytte og/eller bil vil verdien av dette bli med i vurderingen på din evne til å betale din gjeld. Hvis du eier et hus med en friverdi på kroner 300 000 bør eller kan huset selges for å dekke kroner 300 000 av din gjeld. I tilfeller med verdi i eiendeler kan kreditor med pant i bolig/bil mv. vurdere tvangssalg.

Les mer om tvangssalg, pant og insolvens ved å følge med på nye artikler på vår hjemmeside, LinkedIn eller Facebook.

Ved spørsmål om insolvens eller for bistand til innkreving av gjeld, ta kontakt på post@aragornfinans.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s