Uncategorized

En gjeldsordning skal ikke virke «støtende».

Gjeldsordning er ikke ment for alle med betalingsproblemer.

Gjeldsordning er reservert de som virkelig trenger det og oppfyller gitte vilkår. Med andre ord, en gjeldsordning skal ikke virke «støtende».

Loven forutsetter at visse vilkår er oppfylt for at en skal kunne få søknad om gjeldsordning innvilget, herunder:
• Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din.
• Du må selv ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene dine.
• Gjeldsordningen må ikke virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet forøvrig.

At en skal være varig ute av stand til å betjene sin gjeld må være en klar forutsetning. Utgangspunktet er at alle bør nedbetale sin egen gjeld, dvs at passerende betalingsproblemer ikke gjør at en kvalifiserer til gjeldsordning. Ut fra rettspraksis vil et perspektiv på 10-15 år være veiledende på hvorvidt du er varig betalingsudyktig.

At gjeldsordningen ikke må virke støtene er meget viktig for den generelle oppfatningen om betaling av gjeld. Det bør ikke være slik at gjeld som stammer fra kriminelle handlinger bør vurderes likt med annen alminnelig gjeld. det bør heller ikke være slik at personer som nylig har opptatt lån og opparbeidet seg ny gjeld skal få en annen avtale for nedbetaling enn den avtale de akkurat har inngått.

Domstol.no skriver følgende: «Det er mange som sliter med stor gjeldsmengde og som strekker seg langt for å kunne betale kreditorene sine. Det kan gå utover den alminnelige betalingsmoral i samfunnet, hvis alle med betalingsvansker kunne oppnå gjeldsordning etter loven. Ved en vurdering av hva som vil virke støtende, skal det blant annet legges vekt på om gjelden stammer fra straffbare forhold eller skatteunndragelse og om gjelden nylig er opptatt.»

Les om rettsavgjørelse på utilgjengelige dekningsobjekt prosedert for høyesterett av vår kollega Adv. Birger Moxness her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542004257665753088

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s