Uncategorized

Når en betaling mottas, hvem bestemmer hva betalingen skal dekke?

En kreditor kan ha flere krav mot en og samme skyldner. Ved betaling kan det derfor oppstå uenighet/tvist på hvilket krav eller hvilken del av kravet som er betalt.

Utgangspunktet er at betaler har valgrett. Han kan altså velge hvilket krav som skal dekkes med betalingen. Typisk kan det være ønskelig å betale det kravet som er mest byrdefullt (høyere rentesats, sikret med pant mv.)

Valgretten gjelder frem til det tidspunkt det betales. Hvis skyldner ikke har foretatt et valg ved betaling har kreditor overtatt retten til å velge hvilket krav/hvilken del av kravet som er oppgjort. Dette forutsetter en ikke allerede eksisterende avtale.

Overfor et inkassoselskap hvor en part kan skylde penger til flere ulike kreditorer gjelder de samme reglene som over om betalers valgrett. Hvis betalingene ikke lenger er frivillig, men gjennom eks. lønnstrekk, vil det være fastsatte dekningrekkefølger fra Namsfogden.

Hvis en betaling gjøres med KID eller referanse tilknyttet en spesiell sak må det anses som klart at betalingen gjelder det kravet og ikke et annet. Inkassoselskap står ikke fritt til å overføre eventuelle overbetalinger på krav fra andre kreditorer, med mindre det klart fremstår som at det var tiltenkt også å skulle dekke dette kravet.

Inkassoselskap kan heller ikke benytte et krav som pressmiddel for å få betaling på et annet krav.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller ved spørsmål om valgrett, dekning og betaling.

Vi minner om at Aragorn Finans AS også tilbyr gratis kurs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s