Uncategorized

Signaturrett – hvem har myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskap?

Når privatpersoner inngår avtaler signerer de for seg selv. Et selskap trenger også å signere ved å benytte seg av en/flere person(er) til å signere.

Hvem som skal kunne signere selskapet skal fremgå av selskapsavtalen/vedtektene og er også registrert på firmaattesten og i Brønnøysund/foretaksregisteret.

Signaturretten kan tildeles eiere/rolleinnehavere i selskapet (eks. daglig leder), personer eller forretningsenheter. Er eks. Daglig leder gitt signaturrett alene kan en også kontrollere i foretaksregisteret hvem som er registrert med denne rollen.

Flere roller/personer kan være gitt signaturretten sammen (eks. Daglig leder og styret i fellesskap). Er det flere som må signere i fellesskap må begge/alle signere for at selskapet skal ha signert på avtalen.

Ved inngåelse av avtaler med selskap vil vi oppfordre til å kontrollere hvem som er gitt signaturrett. Er det en annen i selskapet med fullmakt til å signere, som følge av eksempelvis en persons stilling i selskapet, burde dette avklares/undersøkes.

Prokura – er en særlig form for fullmakt som også brukes i næringslivet, men som har andre begrensninger bl.a. i forhold til overdragelse av eiendom.

For mer informasjon ta gjerne kontakt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s