Uncategorized

Når skal et pengekrav betales?

Er det avtalt en betalingsdato er det avtalen som gjelder, men hva hvis forfalltidspunktet ikke er særskilt avtalt?

Hvis det ikke er bestemt/avtalt en forfallsdag kan den som skylder penger i utgangspunktet betale når han vil. Det vil si at han kan kvitte seg med gjelden når det passer ham.

Fremsettes det derimot krav om betaling, uansett hvordan det blir bedt om betaling, må den som skylder penger straks betale. Det vil si at ved påkrav/beskjed må den som skylder penger betale med en gang.

Det er ingen formkrav til påkravet. Påkravet er derfor like gyldig muntlig som skriftlig. Vi anbefaler likevel at det gjøres skriftlig av bevishensyn.

Dette følger av Gjeldsbrevloven § 5 første ledd som regulerer tilfeller der det ikke på forhånd er fastsatt en forfallsdag for pengekravet.

« § 5: Er det ikkje fastsett noko om betalingstid, har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå.»

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om betaling og/eller påkrav.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s