Uncategorized

Glemt å betale? Har du krav på purring?

Utgangspunktet er at kreditor kan sende så mange eller så få purringer de ønsker. Den du skylder penger til har, etter forfall, ingen plikt til å minne deg om kravet, før den eventuelt skal kreve det innbetalt gjennom tvangsinndrivelse og/eller sende saken til inkasso.

Skal det tas gebyrer ved purring og/eller Inkassovarsel er dette regulert. Det er kun rett til å ta 2* purregebyr av kroner 70,- per juni 2019. For å ta gebyr må en avvente minimum 14 dager etter forfall på opprinnelig faktura. Se inkassoforskriften § 1-2.

Når et krav er forfalt/bragt til forfall kan kreditor kreve forsinkelserenter iht forsinkelserenteloven uten å ha sendt påminnelser i mellomtiden. Les mer om forsinkelserenter i tidligere artikkel på Facebook eller LinkedIn

For å kreve betaling gjennom inkasso og eller tvangstiltak er det krav om brev.

Før en sak går til inkasso er det kun et lovpålagt brev. Det lovpålagte brevet er et inkassovarsel og fungerer i seg selv også som en purring. Det vil si at før en sak går til inkasso har du ikke krav på en purring i tillegg til et inkassovarsel. Et inkassovarsel har strenge regler i forhold til ordlyd og utforming. Se. Inkassolovens § 9.

Før en sak går til tvangsinndriving og/eller rettslig ved forliksklage/stevning må det sendes et varsel iht tvistelovens § 5-2 og/eller tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Tvangsinndrivelse og/eller inkasso samt avklaring av tvist må gjøres før kravet foreldes. Se mer om foreldelse i tidligere artikkel, under.

Ved spørsmål om lovpålagte brev og purring, ta kontakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s