Uncategorized

Fullmakt –

Rett til å handle, få informasjon og/eller snakke på vegne av andre.

Mange ønsker hjelp når de møter vanskelige situasjoner og enten trenger mer informasjon eller skal inngå avtaler med en tredjepart. For at andre skal kunne hjelpe deg med å både forhandle, få informasjon eller på annen måte representere deg trenger de en fullmakt.

Hva du gir fullmakt til og hvor lenge en fullmakt skal vare (tidsubestemt) må du vurdere. Hvis du gir en fullmakt som er ikke er avgrenset kan du risikere at inngåtte avtaler blir bindende for deg tross i dine ønsker. Risiko bygger på motpartens «gode tro» i forhold til begrensningene i fullmakten.

For mer informasjon om hva fullmakter burde inneholde se, Ofte stilte spørsmål.

For innsyn hva gjelder helse gjelder også regler om fullmakt, særlige unntak er gjeldende eksempelvis der pasienten ikke er samtykkekompetent.

For mer om fullmakt, ta kontakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s