Nyheter, Uncategorized

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1.07.19

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2019. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a.

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 390 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Les hele meldingen her