Uncategorized

Aragorn Finans møtte i dag på Finanstilsynets briefing av ROS analysen 2018.

I delen av rapporten som tar for seg bedrageri og betalingsløsninger vises det til en undersøkelse hvor deltagernes frykt for bedrageri/svindel er opp mot 70%.

I undersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra sikkerhetsselskapet NTT Security framkommer det at nesten halvparten (49 %) som deltok i undersøkelsen er bekymret for at bank. og kredittopplysninger skal misbrukes av uvedkomne ved netthandel, og at 7/10 er bekymret for ID-Tyveri.

Selv om tapstallene i forbindelse med kortbruk var redusert i 2018, økte tapstallene i forbindelse med nettbank.

Tallene viser at det er ved sosial manipulering at de kriminelle har størst utbytte. I 2018 var tapene på underkant av 300 millioner kroner. Nesten 3 ganger så høyt som ved svindel av betalingskort og nettbank til sammen. Dette til tross for at bankene gjør en stor innsats for å redusere denne type tap og etterretning klarer å forhindre omtrent halvparten av de potensielle tapene.

Oppsummert er den norske finansielle infrastrukturen robust. Finanstilsynet har likevel i 2018 identifisert sårbarheter som kan lede til alvorlige hendelser. Kompleksiteten i den tekniske infrastrukturen øker som følge av flere aktører, ny teknologi og bruk av teknologi på nye områder. Det gir økt risiko for hendelser.

Finanstilsynet observerte få alvorlige hendelser i betalingssystemene i 2018, både i omfang og varighet. Betalingssystemene var også preget av store endringer i 2018, bl.a. ved fusjon av vipps as og bankaxept AS og Bank ID AS. I tillegg har bankene forberedt seg til betalingdirektivet som trådte i kraft 1. april 2019 (PSD 2).

Les hele rapporten her: https://www.finanstilsynet.no/contentassets/a92eb0d064a94bcfa0b8d862936af02e/risiko–og-sarbarhetsanalyse-2018.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s