Uncategorized

Gjeldsbrev er en erkjennelse av å skylde penger

Det vil være en fordel for et firma eller person som har utestående at skyldneren signerer på et gjeldsbrev. Gjeldsbrev avklarer det skyldige beløp, renter og betalingsdato/forfall. Hvis du har et signert gjeldsbrev, og personen som skylder deg penger ikke har betalt kravet, kan kravet tvangsinndrives gjennom namsmannen. Forutsetningen er at gjeldsbrevet oppfyller noen vilkår, bl.a. krav om vitner. Når gjeldsbrev signeres aksepteres kravet slik det står i gjeldsbrevet, med ekstra renter og omkostningene som er lagt til. Se mer om renter.

Forholdet anses som avklart ved signering og en mister retten til å få det prøvet på nytt for domstolene eller klagenemnd. Foreldelsesfristen på gjeldsbrev er 10 år i stedet for hovedregelen på 3 år. For mer informasjon om foreldelse.

Finansinstitusjoner har egne vilkår for bl.a. signering og vitner.

For mer informasjon om gjeldsbrev, utforming, vilkår eller videre bistand, ta kontakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s