Uncategorized

Retten til å kreve renter (Per 01.01.19 – 8,75 %)

Ikke alle husker på sin rett til å kreve renter av den som ikke betaler. For å erstatte tapet en har ved at pengene ikke er i ens egen disposisjon, kan det være greit å få med seg kravet på renter ved tilbakebetaling.

En som har et forfalt krav kan kreve forsinkelsesrente når kravet ikke ble innfridd ved forfall. Jfr. Forsinkelsesrenteloven § 2. Forsinkelsesrente løper enten fra avtalt forfall eller fra én måned etter påkrav/faktura forfalt. Se. gjeldsbrevloven § 5.

Det kan også være verdt å merke seg at en i utgangspunktet har adgang til å avtale en annen forsinkelsesrente enn den som er fastsatt (Unntak: hvis den som skylder penger er i egenskap å være forbruker). Se, Lov om renter ved forsinket betaling.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Ta gjerne kontakt for bistand eller ytterligere informasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s