Uncategorized

Foreldelse av pengekrav

En vanlig utfordring for firma og privatpersoner som har utestående fordringer er reglene om foreldelse. Vi møter hver dag spørsmål rundt foreldelse og konsekvensene foreldelse har for det utestående beløpet en er skyldig.

Er ikke vedkomne eller firma som en er skyldig penger klar over reglene om foreldelse og kan de det tape sin rett til å kreve tilbakebetaling jfr. Foreldelsesloven § 24.
Vi minner derfor om hovedreglene under og ber interesserte ta kontakt for ytterligere informasjon og/eller kurs.

Hovedregel 3 år – For alminnelige pengekrav/faktura er hovedregelen 3 år jfr. foreldelsesloven § 2
Hovedregel 10 år – Sikrede krav (Dom, Forlik, Gjeldsbrev o.l.) har en alminnelig frist på 10 år jfr. Foreldelsesloven § 5 og § 21 andre og tredje ledd.
Hovedregel 1 år – For transportkrav er hovedregelen en frist med 1 år jfr. Vegfraktavtaleloven § 41.
Fristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse jfr. Foreldelsesloven § 3.

Foreldelsesfristen kan brytes og ny tid begynne ved eksempelvis erkjennelse gjennom gjeldsbrev, betaling mv. Husk at ikke all betaling kan regnes som erkjennelse av hele kravet. rettslig tiltak gjennom eks forliksklage er en sikker måte å bryte fristen på.

Ta kontakt for bistand eller ved spørsmål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s